Illustration describing the multisourcing dilema. No single supplier will take responsiblity for causing or solving an incident. A proactive Service Desk can manage this.
Dilemmat med multi-sourcing. Ingen enskild leverantör tar ansvar för incidenter.

IT- och nätverksinfrastruktur ökar i både förekomst och komplexitet i dagens digitala landskap. Att bygga upp en proaktiv Service Desk med en enda kontaktpunkt för medarbetarna kan säkerställa att problem blir lösta snabbt och dessutom minimeras över tid. Detta gör Service Desk-funktionen till en strategiskt viktig del av varje organisations IT-styrning.

Dagens arbetsplatser är beroende av en rad IT-tjänster från flera olika leverantörer, som alla ska fungera smidigt var för sig och i kombination med varandra – oavsett om de är molnbaserade, interna eller outsourcade tjänster. Ibland måste du konsultera olika supportfunktioner för att lösa även ett till synes enkelt problem. Som IT-chef behöver man förenkla för medarbetarna att hantera komplexiteten som multi-sourcing för med sig, samtidigt som man ska se till att problem och incidenter hanteras.

Idag arbetar många organisationers Service Desk-funktion endast reaktivt, vilket både är ineffektivt och motverkar innovation. Det finns flera olika sätt att lösa det här problemet på, från att skapa och driva en egen proaktiv Service Desk, till att outsourca den eller att delegera ansvar inom organisationen. Vilket är då det bästa sättet framåt för din organisation? 

Rådgivning

Så skapar man en effektiv Service Desk 

Vi analyserar era behov och identifierar nödvändiga steg för att möta dem. Vår Service Desk Readiness Assessment skapar en GAP-analys med aktuell status och målsättning. Vi utvecklar sedan en tydlig roadmap med en klar strategi för att skapa en proaktiv och mer välfungerande Service Desk.

Vi analyserar exempelvis: 

 • Målsättningar  
 • Avtal och SLA:er 
 • Styrmodeller 
 • Samarbetsmodeller 
 • Aktuella verktyg och support 
 • Tjänsteintegrering och -styrning
 • Roller och processer 

Kontakta oss gärna för mer information.

Implementering Deployment services

Att skapa en proaktiv och användarfokuserad Service Desk

Vi implementerar och vidareutvecklar er Service Desk-funktion för att möta era egna, era slutanvändares och berörda myndigheternas krav i en allt mer komplex drifts- och supportmiljö. Eftersom vi är operatörs- och leverantörsoberoende fokuserar vi helt och hållet på att skapa en kostnadseffektiv och skalbar lösning för era behov.

Aktiviteter vi genomför under implementeringsfasen är till exempel: 

 • Erfarenhetsbaserade och kundspecifika processer implementeras 
 • Verktyg konfigureras för att stödja era processer 
 • SLA:er för slutkunder definieras
 • Er tjänstekatalog definieras 
 • Integrering av incident- och supportförfrågningar 
 • Etablering av processer för kunskapscenter 
 • En samarbetsmodell för multi-sourcing-support definieras 
 • Roller och ansvarsområden klargörs 
 • Centraliserad övervakning och mätning av leverabler 

Kontakta oss gärna för mer information.

Operativa tjänster

Service Desk som en tjänst 

Om ni vill outsourca er Service Desk kan vi hantera den på plats eller på distans. En stor fördel med den här tjänsten är att ni kan fokusera mer på er kärnverksamhet. 

Våra medarbetare ger er en användarfokuserad och personlig Service Desk. De har lång erfarenhet av att arbeta i miljöer med många olika leverantörer. Dessutom kan vi snabbt skapa en Service Desk-funktion som ni förblir ansvariga för, och om ni önskar det kan den så småningom bli er internt drivna Service Desk-funktion. 

Kännetecken för en Data Ductus-driven Service Desk:

 • Vi garanterar totalt ansvarstagande för alla support-tickets från start till mål
 • Hög first call resolution rate 
 • Proaktiv drift vilket minimerar störningar i verksamheten 
 • Kontinuerligt förbättringsarbete 

Om ni väljer en Service Desk från Data Ductus garanterar vi:

 • Hög användarnöjdhet 
 • Förbättrad effektivitet 

Kontakta oss gärna för mer information.

Stefan Ståhl

Phone: +46 (18)413 76 56
stefan.stahl(at)dataductus.se